fbpx

Een levendig Vlaams begrip dat verwijst naar het rijk van fantasie en verbeelding. Het omvat de kleurrijke wereld van verzinsels en denkbeeldige verhalen, vaak in een speelse en lichtzinnige context. Het woord draagt een zweem van ongrijpbaarheid, waarbij het beschrevene als minder geloofwaardig wordt gezien, eerder als een vluchtige creatie van de geest dan als een feitelijke realiteit.

More coming soon…

DREAM*EXPLORE*CREATE*INNOVATE*